Kontakt

4EV d.o.o. za usluge

SJEDIŠTE

Vukovarska 131, 31000 Osijek

OIB / MBS

18604350698 / 4540921

TELEFON

+385 97 696 6604

E-MAIL

4evdoo@gmail.com

DIREKTOR

Valentin Grünfelder

IBAN RAČUN

HR6123600001102539005 kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb

Registrirano pri Trgovačkom sudu u Osijeku po rešenju pod poslovnim brojem Tt-16/3587-2 od 29. travnja 2016. Temeljni kapital 20.000 kuna uplaćen u cijelosti.

Javite nam se

* Obavezan unos.