Cijene vozila i dodatne opreme

Cjenik je važeći od 01.06.2016. do objave novog. Konačna cijena novog vozila se obračunava u kunama prema prodajnom tečaju EUR-a kod ZABA banke važećem na dan uplate. Preporučena maloprodajna cijena vozila ne uključuje PDV i posebni porez (trošarinu) kod vozila koja su u obvezi plaćanja posebnog poreza na motorna vozila. Sadržaj se temelji na informacijama dostupnima 01.06.2016. Vaš distributer električnih vozila 4EV može Vam dati točne informacije o mogućim promjenama u međuvremenu.

Modeli: autonomija do 35 km

Cross Rider 2P 15.199 €
Cross Rider Sport 2P 17.499 €
Cross Rider L 15.499 €
Cross Rider Sport L 18.399 €
Cross Rider XL 15.899 €
Cross Rider Sport XL 18.599 €
Cross Rider 4P 16.299 €
Cross Rider Sport 4P 18.999 €

Modeli: autonomija do 120 km

T-Truck N1 27.399 €
T-Bus 24.499 €

Modeli: autonomija do 100 km

Cross Rider 2P 17.499 €
Cross Rider Sport 2P 19.699 €
Cross Rider L 17.799 €
Cross Rider Sport L 20.599 €
Cross Rider XL 18.499 €
Cross Rider Sport XL 20.999 €
Cross Rider 4P 18.599 €
Cross Rider Sport 4P 21.299 €
T-Truck 23.799 €